BÆREDYGTIGHED


Det optimistiske blik
Bæredygtighed bliver ofte opfattet som et nødvendigt kompromis, der indebærer begrænsninger i design og materialevalg. Men den grønne omstilling skal efter min mening betragtes som en unik mulighed for at omdefinere, hvordan vi skaber og oplever arkitektoniske rum samt forbedrer indeklimaet i bygninger. Vi er midt i et paradigmeskift, der ikke skal betragtes som en begrænsning, men snarere som en åben invitation til at udforske nye kreative og sundere løsninger.

Biomaterialer, LCA og bygningstransformation

I omstillingen i byggebranchen vender man i stigende grad tilbage til mere biobaserede materialer. Ideen er, at de fleste materialer principielt skal kunne smides ud i haven og forgå. Den faglige specialviden går ud på, hvordan disse materialer kombineres, så de bygninger, vi designer, har et godt indeklima og selv kan regulere fugt. I fremtiden skal alle byggerier undergå en LCA-analyse (Life-cycle assessment), der kortlægger materialers levetid og CO2-udledning. Dette skal formentlig holdes op mod en fremtidig skærpet lovgivning, der understøtter, at byggebranchen generelt bevæger sig i den rigtige retning. Selvom der aldrig er blevet bygget så mange nye bygninger som der gør nu, har arkitektfaget generelt fået øjnene op for i større grad at transformere, restaurere og genbruge eksisterende bygninger. Det gode ved transformation er, at den historie et byggeri besidder, kan videreføres og i sidste ende skabe et mere historisk og æstetisk rigt byggeri. Dette er ikke kun godt for miljøet, men stiller også arkitekten over for en række interessante opgaver.


Genbrug, æstetik og historie
Den kreative del af bæredygtighed handler for mig meget om at udforske, hvilken æstetik det bæredygtige paradigme kan tilbyde. Jeg finder stor glæde i at besøge genbrugsbyggecentre for at se på materialer. Jeg har f.eks. en særlig interesse for de klassiske Bornholmske Hasleklinker og generelt hvordan genbrugsmaterialer kan inkorporeres i moderne bygninger. At arbejde bæredygtigt for mig er et spørgsmål om at studere den historie, som en bygning eller et materiale er præget af. I den proces får man hurtigt øje for, hvilke klassiske byggestile og materiale- sammensætninger der har overlevet tidens tand, og hvilke der er mindre vellykkede. På den måde kan man erfare, hvilke arkitektoniske

løsninger der har kvalitet, både konstruktivt og levetidsmæssigt, men også æstetisk og historisk.