I rådgivningen indgår udviklingen af en arkitektonisk vision samt ansvaret for at realisere forslaget inden for den aftalte tidsramme, budget og kvalitet. Jeg tager hånd om byggeriets tre faser fra de indledende studier til det færdigmeldte byggeri.


Fase 1


Skitseprojekt

Første møde er ganske gratis. Jeg tager ud til bygherren og har en samtale om mulige arkitektoniske koncepter ud fra bygherrens ideer og drømme. Hvis bygherren er videre interesseret, begynder det honorerede arbejde, hvor et skitseprojekt udarbejdes i stregtegning, 3D visualisering og eventuelt fysisk model. For en eventuel merpris kan der udarbejdes særligt detaljerede visuelle studier i 3D og fysisk model.


Myndighedsprojekt

Ud fra skitseprojektet udarbejdes et færdigt sæt byggeansøgning, som indsendes til de relevante myndigheder for at modtage en byggetilladelse på projektet.
Fase 2


Byggesagsbeskrivelse og projektering

For at kunne beregne prisen på projektet laver jeg en nøje beskrivelse og et sæt detaljerede tegninger på baggrund af skitseprojektet og myndighedernes krav til projektets udførelse. For en eventuel merpris kan der udarbejdes særligt designede tegninger over køkken, møbler eller andet specialinventar.


Udbud

På baggrund af byggesagsbeskrivelsen sender jeg projektet i udbud, typisk hos 3 håndværkerfirmaer/hovedentreprenører. Her udvælges et firma på baggrund af pris, erfaring og tidsplan.Fase 3


Byggesags-tilsyn

Når håndværkerne går i gang, skal der føres tilsyn på byggepladsen for at kvalitetssikre arbejdet og materialerne. Dialog mellem bygherre, arkitekt og håndværker vil være gavnlig i forhold til valg af materialer og korrekt udførelse af arbejdet.


Færdigmelding

Projektet afsluttes med en inspektion, hvor både bygherre, håndværkere og arkitekt godkender det færdige byggeri. Herefter udbetales sidste rate af honoraret


Godt at vide


Det anbefales, at bygherren vælger en hovedentreprenør til projektet frem for en fagentreprise.


Det forudsættes, at der findes et eksisterende tegningssæt for huset/grunden. Hvis ikke, skal opmåling og optegning medregnes.


I de fleste byggesager skal der påregnes honorar til landmåler og ingeniør. Her skal man regne med tillæg for optegning af grund for landmåler og beregning af statik og brand for ingeniør.


Særlige tillæg for nybyggeri er byggeskadeforsikring og jordbundsundersøgelser.


Tegningsmateriale og byggesagsbeskrivelser fra Jakob Jakobsen Arkitekter må som udgangspunkt kun bruges til at indhente priser og bygge med under samtykke fra Jakob JakobsenBYGGERI I 3 FASER